21 สิงหาคม 2562 จังหวัดพิจิตรแล้งหนักรอบ 34 ปี น้ำดิบผลิตประปาหมู่บ้านแห้งขอด

ที่มา: https://www.naewna.com/local/434723
สภาพอากาศ ฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ส่งผลทำให้สระน้ำเนื้อที่กว่า 5 ไร่ ของชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร เป็นพื้นที่น้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้กับหมู่บ้านกว่า 80 หลังคาเรือน โดยแหล่งน้ำดิบบริเวณสระกลางหมู่บ้านได้ทยอยแห้งขอดลง จากฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน จนไม่มีน้ำเหลือพอผลิตประปาในหมู่บ้าน ทำให้ชาวบ้านขาดน้ำอุปโภคนานกว่า 1 เดือน โดยชาวบ้านระบุว่าแล้งสุดในรอบ 34 ปี ที่มีการทำสระน้ำผลิตน้ำประปา นายทองสุข เสือปรางค์ ชาวบ้านหมู่ที่ 1 บ้านหนองปล้อง กล่าวว่า สระน้ำเนื้อที่กว่า 5 ไร่ เป็นแหล่งน้ำผลิตประปาในหมู่บ้าน โดยทุกปีในช่วงนี้จะมีน้ำฝนมาเติมปริมาณน้ำในสระ ทำให้ชาวบ้านมีน้ำประปาใช้ แต่ในปีนี้ฝนทิ้งช่วง หยุดตกเป็นเวลานาน ทำให้ปริมาณน้ำในสระน้ำแห้งขอด จึงทำให้ชาวบ้านกว่า 80 ครอบครัว ขาดน้ำ อุปโภคในครัวเรือน ซึ่งตั้งแต่ขุดสระน้ำผลิตน้ำประปา มาตั้งแต่ ปี 2528 ซึ่งในปีนี้ถือว่าขาดน้ำหนักสุด ในรอบ 34 ปี เบื้องต้นทางเทศบาลตำบลหนองปล้องได้รายงานไปยังนายอำเภอวังทรายพูน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขระยะยาว ส่วนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองปล้อง ได้นำรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ให้มีน้ำอุปโภค ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาว ได้ประสานไปยังการประปาส่วนภูมิภาคขยายเขตการส่งน้ำระบบประปา เพื่อให้ชาวบ้านใช้น้ำ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ